Ανάπτυξη λογισμικού

Υπηρεσίες Τεχνολογίας

Θέλω να ενημερωθώ

Διαχείριση συναινέσεων και φορμών

Συλλέξτε δεδομένα από ασφαλείς online φόρμες. 

Ηλεκτρονικές πληρωμές με το Payments Portal 

Δεχθείτε και διαχειριστείτε τις online πληρωμές σας. 

Ομαδική αποστολή μηνυμάτων

Στείλτε ομαδικά μηνύματα με sms, viber, push notifications, voice messaging, email με ένα κλικ.

Yummy Wallet, a pay and save app 

Ένα mobile πορτοφόλι για πληρωμές και συλλογή πόντων loyalty 

Προσφερόμενες λύσεις

Ολοκληρωμένες λύσεις για τον δημόσιο τομέα 

Σχεδιάζουμε καινοτόμα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα για φορείς του Δημοσίου Τομέα. 

Προσφερόμενες λύσεις

Για Περιφέρειες 

Διαχειριστείτε ψηφιακά μία πληθώρα διαδικασιών μέσα από τα λογισμικά. 

Για Σχολεία 

Ηλεκτρονική διαχείριση των εγγραφών, πληρωμών και της προσωποποιημένης επικοινωνίας με τους γονείς. 

Για τον ιδιωτικό τομέα  

Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας. 

Για Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 

Ένα ολοκληρωμένο ERP για τη έκδοση και διαχείριση Εγγυητικών Επιστολών

Μας εμπιστεύονται