Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου Elevate Greece για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19

Η επιχείρηση YUMMY ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε στη δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 Β- Κύκλος» συνολικού προϋπολογισμού 34 εκατ. Ευρώ. 

Μάθετε περισσότερα

Παρουσίαση συγχρηματοδοτούμενων έργων

H YSOFT επενδύει σταθερά στην έρευνα με στόχο την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ανάπτυξη προϊόντων.

Μάθετε περισσότερα