Εφαρμογή Επικαιροποίησης Στοιχείων σε πραγματικό χρόνο 

H cloud εφαρμογή Online Document Update δίνει τη δυνατότητα τον Οργανισμό σας να μπορούν να επικαιροποιήσουν οι πελάτες σας online τα προσωπικά τους στοιχεία.  

H εφαρμογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Εταιρίες Ρεύματος κτλ για την επικαιροποίηση των στοιχείων των πελατών τους.  

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή μια προσαρμοσμένη προσφορά, επικοινωνήστε μαζί μας.

Επικοινωνήστε