Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τη διενέργεια ελέγχων από κλιμάκια ελέγχου Δημόσιων Υπηρεσιών.  

Οι έλεγχοι διενεργούνται ψηφιακά, κάθε ελεγκτής έχει ένα tablet όπου μπορεί να βλέπει online το καθημερινό πρόγραμμα επισκέψεων, την καρτέλα και το ιστορικό ελέγχου κάθε επιχείρησης και να καταχωρεί το γεωγραφικό στίγμα κάθε επιχείρησης πάνω σε χάρτη. 

Εξοικονομεί χρόνο καθώς οι πληροφορίες που αφορούν στην ελεγκτική δραστηριότητα καταχωρούνται άμεσα (on-line), στη στιγμή του ελέγχου, χωρίς να απαιτείται η εκ των υστέρων (συνήθως την άλλη ημέρα) καταχώρηση των πληροφοριών. 

Κάθε ελεγκτής έχει άμεση – σε τόπο και χρόνο – πρόσβαση και πληροφόρηση για τα στοιχεία και το ιστορικό της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. 

Γίνεται χρήση των Google Maps για να προσδιορίζεται το ακριβές σημείο της ελεγχόμενης επιχείρησης (ή περιοχής) και της βέλτιστης διαδρομής που θα ακολουθήσει το κάθε κλιμάκιο. 

Με την εφαρμογή αυτή ο Φορέας απολαμβάνει μια σειρά πλεονεκτημάτων – ωφελειών. 

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή μια προσαρμοσμένη προσφορά, επικοινωνήστε μαζί μας.

Επικοινωνήστε