Η εφαρμογή διαχειρίζεται τη διανομή αρδευτικού νερού από ΤΟΕΒ. Τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι:  

  • Το Μητρώο Αρδευόμενων Καλλιεργειών
  • Οι Τομείς και τα Τετράγωνα
  • Άρδευση

  • Χάρτης
  • Παροχές – ποσότητες νερού
  • Προγραμματιζόμενη άρδευση

Διευκόλυνση του υδροδιανομέα και των αγροτών.  

Εύκολη πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή στο πρόγραμμα άρδευσης μέσω κινητού τηλεφώνου από τους ενδιαφερόμενους. 

Γνώση σε πραγματικό χρόνο των αναγκών για κάθε μέρα, βδομάδα, μήνα κλπ 

Δυνατότητα στατιστικής αξιοποίησης των δεδομένων που καταγράφονται ηλεκτρονικά. 

Δυνατότητα διασύνδεσης μέσω αισθητήρων διαχείρισης ποτίσματος μέσω προγραμματισμένης άρδευσης 

Δυνατότητα καταμέτρησης κατανάλωσης καθώς και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων. 

Με την εφαρμογή αυτή οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων απολαμβάνουν μια σειρά πλεονεκτημάτων – ωφελειών. 

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή μια προσαρμοσμένη προσφορά, επικοινωνήστε μαζί μας.

Επικοινωνήστε