Με βάση την πολυετή εμπειρία των ιδρυτών στον τομέα του software, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού. Οι προσαρμοσμένες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού, περιλαμβάνουν τη σχεδίαση, ανάπτυξη, δοκιμές και συντήρηση. Αξιοποιούμε όλες τις μοντέρνες τεχνολογίες και σύγχρονες μεθοδολογίες.

Tα έργα υλοποιούνται με τα παρακάτω μοντέλα:

Fixed Price (σταθερή τιμή χρέωσης)

Σταθερή τιμή χρέωσης. Ιδανικό μοντέλο για έργα με σαφές αντικείμενο. Τα παραδοτέα, η διαδικασία, οι φάσεις και το συνολικό κόστος του έργου προσυμφωνούνται.

Time & Material

Συμφωνείται αμοιβή ανά ώρα. Ευέλικτο μοντέλο δέσμευσης ιδανικό για σύνθετα έργα με μεταβαλλόμενες προδιαγραφές ή τροποποιήσεις σχεδιασμού. Το μέγεθος της ομάδας μπορεί να επεκταθεί εν κινήσει, βελτιστοποιώντας το κόστος και τη διάρκεια του έργου.

Οι υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού περιλαμβάνουν:

Προσαρμοσμένη Ανάπτυξη λογισμικού

Μετατρέπουμε την ιδέα σας σε σταθερό, ασφαλές και αξιόπιστο προσαρμοσμένο λογισμικό με τις υπηρεσίες ανάπτυξης πλήρους κύκλου που περιλαμβάνουν:

  • Εφαρμογές Web
  • Eφαρμογές client/server
  • Εφαρμογές για κινητές συσκευές (Android & iOS)
  • UI/UX

Βάσεις Δεδομένων

Εξειδικευόμαστε στη σχεδίαση, ανάπτυξη και συντήρηση βάσεων δεδομένων καθώς και σε υπηρεσίες ασφάλειας

  • Open Source Databases (mySQL, MariaDB)
  • RDBMS (Microsoft SQL, PostgreSQL, Oracle)
  • NoSQL (Mongodb)
  • Cloud Databases (AWS, Firebase)

Microsoft Ο365

Εγκαταστήστε την πλατφόρμα ενδοεταιρικής συνεργασίας Teams/Share Point, διαχείρισης εγγράφων, περιεχομένου & ηλεκτρονικοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών για το προσωπικό του σχολείου και τους γονείς.

Αξιοποιήστε τη σουίτα εργαλείων επιχειρηματικής ευφυίας on cloud Microsoft Power BI για τη δημιουργία στατιστικών αναλύσεων και αναφορών.

Αυτοματοποιήσετε διαδικασίες, δημιουργήστε εφαρμογές με πλούσια λειτουργικότητα στην πλατφόρμα χαμηλού κώδικα Microsoft Power Apps και καλύψτε τις επιχειρηματικές απαιτήσεις σας, εξοικονομώντας κόστος ανάπτυξης εφαρμογών.

Οι κυβερνοεπιθέσεις διαρκώς αυξάνονται. Ελέγξτε πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα σας, με τις υπηρεσίες security audit και εντοπίστε κενά ασφαλείας, μέσω της υπηρεσίας Penetration Testing (έλεγχος ευπαθειών δικτύου). Η εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών της YSOFT, μπορεί να ελέγξει τα συστήματα και τις υποδομές σας, διασφαλίζοντας την ασφάλεια αυτών.

Οι υπηρεσίες Cyber Security περιλαμβάνουν:

Source Code Security 

Ελέγχουμε την ασφάλεια του κώδικά του λογισμικού σας, εντοπίζουμε τις αδυναμίες του και σας προτείνουμε λύσεις για να αυξήσετε την ασφάλειά του.

Penetration Test 

Μια δοκιμή διείσδυσης εντοπίζει τα τρωτά σημεία και τις αδυναμίες στο περιβάλλον σας και σας επιτρέπει να τα διορθώσετε προτού δεχθείτε μια κυβερνοεπίθεση.

H Tεχνοτοπία με τις υπηρεσίες DevOps, προσφέρει στις ομάδες ανάπτυξης λογισμικού και στις εταιρείες του τεχνολογικού χώρου, την δυνατότητα να οργανωθούν άμεσα με τον πιο σύγχρονο τρόπο, με απώτερο σκοπό την αμεσότερη και ταχύτερη επίτευξη των στόχων τους. Αgile transformation μέσω DevOps για την εταιρεία σας, από την Τεχνοτοπία.

Η διαδρομή ξεκινά εδώ