1. Ανάπτυξη επιχειρηματικού λογισμικού (https://powerapps.microsoft.com/el-gr/app-development/) 
  1. Βάσεις Δεδομένων 
  1. Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές 
  1. Ανάπτυξη εφαρμογών για Web  
  1. Ανάπτυξη Μicrosoft Power Apps  
  1. Ανάπτυξη εφαρμογών Microsoft SharePoint