Μπορεί η Θεσσαλονίκη να αναδειχτεί σε παγκόσμια περιοχή καινοτομίας;

Του Θεόφιλου Μυλωνά
Προέδρου ΣΕΠΒΕ, Συν-ιδρυτή YSOFT AE

Και μπορεί και πρέπει να αναδείξουμε τη Θεσσαλονίκη σε παγκόσμια περιοχή καινοτομίας.

Έχουν συντελεστεί σημαντικά βήματα προόδου. Σήμερα υπάρχουν όλα τα συστατικά, ώστε η πόλη να κερδίσει το στοίχημα και να συγκαταλεγεί μεταξύ των σημαντικότερων κόμβων καινοτομίας παγκοσμίως.

Υπάρχει αξιόλογο ανθρώπινο κεφάλαιο και αυτό οφείλεται στις μεγάλες δημόσιες επενδύσεις σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Η συγκέντρωση εξαιρετικών επιστημόνων και στελεχών υψηλού επιπέδου κατέστησε την ευρύτερη περιοχή μαγνήτη για επενδύσεις από ελληνικές αλλά και διεθνείς εταιρείες.

Στην πόλη δραστηριοποιούνται λαμπρά παραδείγματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας με σημαντική διεθνή καριέρα που εξειδικεύονται σε όλους τους κλάδους των Τεχνολογιών Πληροφορικής.

Υπάρχει σημαντικό δυναμικό και ενδιαφέρον για τη δημιουργία νεοφυών εγχειρημάτων. Μόλις τώρα ξεκίνησε το πρώτο χρηματοδοτικό fund με έδρα την πόλη. Το οικοσύστημα της πόλης αναπτύσσει τα δικά του ειδικά χαρακτηριστικά βασισμένα στους τομείς αριστείας.

Η απόφαση της χώρας να επιταχύνει τον βηματισμό της στον ψηφιακό μετασχηματισμό, οι μεταρρυθμίσεις, η ενίσχυση της καινοτομίας με εργαλεία όπως το Innovation Procurement και η αξιοποίησή τους από τη Διοίκηση αποτελούν σημαντικά βήματα που μπορεί να διαμορφώσουν ένα νέο ώριμο καινοτομικό ορίζοντα επιχειρηματικότητας.

Όμως αυτά τα συστατικά είναι απαραίτητα, άλλα δεν αρκούν για να αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη σε παγκόσμια περιοχή καινοτομίας. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική που θα προκύψει από τη συνεργασία όλων των συντελεστών της πόλης και θα προωθεί την ατζέντα της καινοτομίας στην επίτευξη του κοινού στόχου.

Ο ΣΕΠΒΕ είναι πρόθυμος να στηρίξει τέτοιες πρωτοβουλίες και οι επιχειρήσεις μέλη μας να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια προτείνοντας βιώσιμες λύσεις και αυξάνοντας ταυτόχρονα το οικονομικό αποτύπωμα. 

Ο ΣΕΠΒΕ τα τελευταία 27 χρόνια εκπροσωπεί τις δημιουργικές και καινοτόμες επιχειρήσεις πληροφορικής στη Β. Ελλάδα, με παρεμβάσεις στα πεδία της οικονομίας, της  ψηφιακής στρατηγικής, του ψηφιακού μετασχηματισμού αλλά και των ευρύτερων κοινωνικών ζητημάτων που σχετίζονται με τις αλλαγές αυτές.