Μπορεί η Θεσσαλονίκη να αναδειχτεί σε παγκόσμια περιοχή καινοτομίας;

2022-10-07T13:59:56+00:00

Μπορεί η Θεσσαλονίκη να αναδειχτεί σε παγκόσμια περιοχή καινοτομίας; Του Θεόφιλου Μυλωνά Προέδρου ΣΕΠΒΕ, Συν-ιδρυτή YSOFT AE Και μπορεί και πρέπει να αναδείξουμε τη Θεσσαλονίκη σε παγκόσμια περιοχή καινοτομίας. [...]