Συμμετοχή της YSOFT στο 1st SouthEastern EuropeanICT Clusters & Associations Forum

2022-10-07T13:58:33+00:00

Συμμετοχή της YSOFT στο 1st SouthEastern EuropeanICT Clusters & Associations Forum Η σύναψη στρατηγικών σχέσεων,  η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών για την ενίσχυση της καινοτομίας και η αξιοποίηση [...]