YUMMY WALLET.

Το YummyWallet είναι μια πλατφόρμα mobile payments (πληρωμών με κινητά) και loyalty (επιβράβευσης) που ολοκλήρωσε επιτυχώς πιλοτική λειτουργία με 5000 χρήστες και 100 επιχειρήσεις. Οι καταναλωτές πληρώνουν με το κινητό τους και ταυτόχρονα συλλέγουν πόντους ανταμοιβής από τις αγορές τους, οι οποίοι μπορούν να εξαργυρωθούν ως μετρητά με κατάθεση στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Αναπτύχθηκε από την εταιρεία YSS IKE σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Η αρχική ιδέα διαπιστώθηκε μέσα από την ίδια την αγορά και μετά από πολλές συζητήσεις με εκατοντάδες λιανεμπόρους όλων των κατηγοριών και μεγεθών, οι οποίοι έχουν αανάγκη να διατηρήσουν την πελατειακή τους βάση και τους πιστούς τουσ πλάτες που τους εξασφαλίζουν συγκεκριμένο και σταθερό έσοδο, ενώ παράλληλα επιθυμούν την απόκτηση νέων πελατών και την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών για να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών.

ONLINE PAYMENTS PORTAL.

Το Online Payments Portal αποτελεί ένα κεντρικό web portal, το οποίο παρέχει την δυνατότητα στην εκάστοτε εταιρία να δέχεται και να διαχειρίζεται όλες τις πληρωμές των προϊόντων ή των υπηρεσιών της (π.χ. δίδακτρα, σεμινάρια, εκδηλώσεις, κλπ.) από τους πελάτες της.

Ο καταθέτης-πελάτης, μέσω του website της εκάστοτε εταιρείας, μεταβαίνει σε αυτή την ιστοσελίδα πληρωμών, εισάγει το username και το password και δηλώνει ποια πληρωμή θέλει να κάνει (π.χ. πληρωμή διδάκτρων, σεμιναρίων, κλπ.).

Τα χρήματα αυτά πιστώνονται σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας που έχει δηλωθεί και ο καταθέτης-πελάτης ενημερώνεται με email ότι η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία και λαμβάνει το παραστατικό κατάθεσης με μορφή pdf.

Πλεονεκτήματα:

 • Ευκολία πληρωμής για τους καταθέτες-πελάτες της εταιρείας, χωρίς να πηγαίνουν σε κατάστημα τραπέζης ή να χρησιμοποιηθούν το web banking κάποιας τράπεζας,
 • Δυνατότητα προσφοράς δόσεων πληρωμής από την πλευρά της εταιρείας για διευκόλυνση,
 • Σωστή οργάνωση & διαχείριση των εισπράξεων κάτω από ένα κεντρικό σημείο,
 • Δυνατότητα είσπραξης όλων των τύπων είσπραξης της εταιρείας από ένα κεντρικό σημείο.

Εφαρμογή για Διασφάλιση της Ποιότητας και Παρακολούθησης της Ελεγκτικής Δραστηριότητας.

Το μεγαλύτερο κέρδος που αποκομίζει η εκάστοτε Περιφερειακή Ενότητα από το σύστημα αυτό είναι η αυτοματοποίηση και η μηχανογράφηση των διαδικασιών ελέγχου που διενεργεί η εκάστοτε Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος καταγράφοντας, παρακολουθώντας και λαμβάνοντας ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των εργασιών, που οδηγούν στη βελτιστοποίηση του μηχανισμού λήψης αποφάσεων και του στρατηγικού σχεδιασμού του έργου των Υπηρεσιών.

Τα τελευταία χρόνια, η έλλειψη ενός Πληροφοριακού Συστήματος μέσω του οποίου θα υποστηρίζονται ψηφιακά οι εργασίες που αφορούν τους αγορανομικούς ελέγχους των εκάστοτε Διευθύνσεων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος των Περιφερειακών Ενοτήτων Ελλάδας είχε ως αποτέλεσμα τα κάτωθι:

 • Αδυναμία γρήγορης ανεύρεσης, καταγραφής και αποθήκευσης των καθημερινών ελέγχων.
 • Αδυναμία να αυτοματοποιηθούν και να μηχανογραφηθούν οι διαδικασίες ελέγχου που διενεργούν οι εκάστοτε Διευθύνσεις Ανάπτυξης καταγράφοντας, παρακολουθώντας και λαμβάνοντας ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των εργασιών.
 • Αυξημένος χρόνος προγραμματισμού των καθημερινών ελέγχων.
 • Περιορισμένη αποδοτικότητα των στελεχών της υπηρεσίας κατά τη διενέργεια των ελέγχων.
 • Αδυναμία δημιουργίας στατιστικών αναφορών της απόδοσης και προόδου της Διεύθυνσης σε επίπεδο ημέρας, μήνα και ετησίως.
 • Αδυναμία διασύνδεσης με άλλους αντίστοιχους αρμόδιους φορείς των Περιφερειακών Ενοτήτων Ελλάδας.

Ειδικότερα, με την εφαρμογή και λειτουργία της εν λόγω λύσης, η εκάστοτε Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) έχει τα εξής οφέλη:

 • Εμπλουτισμός του Μητρώου Επιχειρήσεων που υπόκεινται σε αγορανομικούς ελέγχους με την εισαγωγή του γεωγραφικού στίγματος της κάθε επιχείρησης.
 • Ηλεκτρονική διαχείριση των ελέγχων που πραγματοποιούνται από τα στελέχη των Π.Ε.
 • Συγκέντρωση όλης της πληροφορίας που ακολουθεί τους αγορανομικούς ελέγχους σε μία βάση δεδομένων και κατάργηση λοιπών αρχείων (excel, στατιστικών, πεπραγμένων)..
 • Εξαγωγή, με άμεσο και εύκολο τρόπο, ποιοτικών και ποσοτικών στατιστικών αναφορών
 • Βελτίωση του προγραμματισμού των ελέγχων.
 • Βελτίωση της αποδοτικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών.
 • Βελτίωση του μηχανισμού λήψης αποφάσεων.
 • Καλύτερη αξιολόγηση υπηρεσιών από τη μεριά των Π.Ε.
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με περιφερειακά συστήματα μηχανογράφησης.
 • Ασφάλεια δεδομένων.
 • Δημιουργία και εγκαθίδρυση μιας αυτοματοποιημένης, Paperless λειτουργίας

eAPPLY.

Η εφαρμογή eApply αφορά στη διαχείριση των ηλεκτρωνικών αιτήσεων, εγγραφών και συνεναίσεων GDPR.

Απαρτίζεται από τα κάτωθι υποσυστήματα:

 1. Λογισμικό για τον Διαχειριστή του Σχολείου: Web εφαρμογή για τον διαχειριστή του Σχολείου, στον οποίο παρέχονται οι εξής δυνατότητες:

Ως διαχειριστής (admin) του Σχολείου μπορώ:

    A. Διαδικασία σχεδίασης φόρμας στον Form Creator

   B. Διαδικασία χρηστών

   C. Αναλυτικά Reports (ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω)

 1. Λογισμικό για τους γονείς: Web εφαρμογή, για τους γονείς, στους οποίους παρέχονται οι εξής δυνατότητες:

Ως γονέας μπορώ:

A. Δημιουργία λογαριασμού / Είσοδος στο σύστημα / Αλλαγή κωδικού ασφαλείας (Login / Sign up / Change password):

  B. Ενημέρωση με προσωποποιημένο μήνυμα

  C. Διαδικασία λήψης / άρσης ηλεκτρονικών ρητών συναινέσεων.

  D. Διαδικασία ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής σε club, κτλ

  E. Διαδικασία online πληρωμών:

 1. Διασυνδέσεις με υφιστάμενα συστήματα:
 • Integration με το authentication system του κάθε Σχολείου για SSO (active directory)

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Διαχείρισης Εγγυητικών Επιστολών και παροχής ψηφιακών υπηρεσιών μέσω Web προς τους πιστούχους μηχανικούς του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ – www.tmede.gr).

Το εν λόγω ΟΠΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα:

 • Υποσύστημα Λογισμικού Διαχείρισης: Web εφαρμογή για τους υπαλλήλους του ΤΜΕΔΕ.
 • Υποσύστημα Web/mobile εφαρμογής, που θα προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες στους πιστούχους / εταιρίες. 
 • Υποσύστημα Real time events / notifications (email & SMS, push notifications στον browser) π.χ. αποστολή αυτοματοποιημένων email/sms/push notification όταν γίνεται στο σύστημα ένα γεγονός. Για παράδειγμα:

a. όταν εκδίδεται μια εγγυητική επιστολή.

b. όταν βγαίνουν τόκοι.

c.όταν λήγει το πληρεξούσιο, κτλ.

 • Yποσύστημα διαχείρισης χρηστών – role management system (ρόλοι, δικαιώματα).
 • Υποσύστημα analytics.
 • Υποσύστημα διαχείρισης αναφορών (Report Generator).
 • Υποσύστημα αναγνώρισης χρηστών (authentication).
 • Υποσύστημα καταγραφής δραστηριότητας του συστήματος (logging).
 • Εφαρμογή για κινητές συσκευές (Android και IOS mobile app). Η λειτουργικότητα της εν λόγω mobile εφαρμογής έχει ως εξής:

Ως πιστούχος μηχανικός μπορώ:

A) Δημιουργία λογαριασμού / Είσοδος στο σύστημα / Αλλαγή κωδικού ασφαλείας (Login / Sign up / Change password):

 • Να κάνω είσοδο στο σύστημα (login) με τη χρήση των κωδικών taxis.

B) Να δω την καρτέλα μου

 • Να δω τα προσωπικά μου στοιχεία
 • Να δω τις εγγυητικές μου επιστολές
 • Να κατεβάσω «download» ένα αντίγραφο μιας εγγυητικής μου επιστολής σε μορφή pdf.
 • Να δω τις οφειλές μου
 • Να δω όλα τα εντάλματα μου
 • Να κατεβάσω «download» ένα αντίγραφο ενός εντάλματος σε μορφή pdf.
 • Να δω τα πληρεξούσια μου
 • Να δω την πρόσθετη ασφάλιση μου

C) Διαδικασία ενημέρωσης

 • Να ενημερωθώ για την πορεία ενός αιτήματος με ένα push notification.

D) Διαδικασία πληρωμής

 • Να πληρώσω οφειλές

Ως διαχειριστής (admin) μπορώ:

A) Να βλέπω σε λίστα τους πιστούχους που έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή. 

 Το ΟΠΣ συνεργάζεται και επικοινωνεί με τρίτα συστήματα, όπως:

 • Εφαρμογή λογιστηρίου QnR
 • Taxis,
 • ΓΕΜΗ,
 • Διαύγεια. 

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος «Διαχείρισης Παγίων και Σημείων Πώλησης».

Η ανάγκη υλοποίησης της εν λόγω εφαρμογής προκύπτει  από την έλλειψη μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής για κινητές συσκευές (Mobile Εφαρμογή IOS & Android) αυτοματοποίησης του συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης των παγίων και γενικά των σημείων πώλησης με σκοπό την άριστη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων της εκάστοτε εταιρίας. 

Λειτουργικότητα – Οφέλη της εφαρμογής:

 • Αυτοματοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Παγίων από την παροχή τους έως και την απόσυρσή τους, με δυνατότητα ελέγχου της τοποθεσίας αυτών. Περιλαμβάνει:
 • Αιτήσεις προμήθειας.
 • Διακινήσεις παγίων.
 • Παραλαβές και Επιστροφές αυτών.
 • Δηλώσεις και Επισκευές βλαβών.
 • Προβολή Ιστορικού βλαβών και προληπτικός έλεγχος παγίων.
 • Παρακολούθηση της κατάστασης όλων των παραπάνω με δυνατότητες έγκρισης, διόρθωσης και ακύρωσης των εντολών.
 • Δημιουργία Νέων Πελατών και Συμφωνιών πωλήσεων μεταξύ αυτών.
 • Δημιουργία ερωτηματολογίων και αποστολή σε χρήστες προς απάντηση.
 • Βασικό κωδικολόγιο.
 • Εφαρμογή M/S & Utilization (Ομοιομορφία ανά κανάλι και κατηγορία καταστήματος).
 • Επικοινωνία (δείκτες τιμών, κατάλληλο διαφημιστικό υλικό, κτλ.).
 • Δημιουργία Αιτήσεων Διαφημιστικού Υλικού για τον Πελάτη.
 • Ολοκληρωμένο σύστημα Reporting και Στατιστικών Αναφορών.
 • Στοχευμένη στρατηγική ανάπτυξης αγοράς.

TOTAL UPTIME

CLOUD GROWTH

SCALABILITY