Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Διαχείρισης Εγγυητικών Επιστολών και παροχής ψηφιακών υπηρεσιών μέσω Web προς τους πιστούχους μηχανικούς του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ – www.tmede.gr).

Το εν λόγω ΟΠΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα:

 • Υποσύστημα Λογισμικού Διαχείρισης: Web εφαρμογή για τους υπαλλήλους του ΤΜΕΔΕ.
 • Υποσύστημα Web/mobile εφαρμογής, που θα προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες στους πιστούχους / εταιρίες. 
 • Υποσύστημα Real time events / notifications (email & SMS, push notifications στον browser) π.χ. αποστολή αυτοματοποιημένων email/sms/push notification όταν γίνεται στο σύστημα ένα γεγονός. Για παράδειγμα:

a. όταν εκδίδεται μια εγγυητική επιστολή.

b. όταν βγαίνουν τόκοι.

c.όταν λήγει το πληρεξούσιο, κτλ.

 • Yποσύστημα διαχείρισης χρηστών – role management system (ρόλοι, δικαιώματα).
 • Υποσύστημα analytics.
 • Υποσύστημα διαχείρισης αναφορών (Report Generator).
 • Υποσύστημα αναγνώρισης χρηστών (authentication).
 • Υποσύστημα καταγραφής δραστηριότητας του συστήματος (logging).
 • Εφαρμογή για κινητές συσκευές (Android και IOS mobile app). Η λειτουργικότητα της εν λόγω mobile εφαρμογής έχει ως εξής:
 • Να κάνω είσοδο στο σύστημα (login) με τη χρήση των κωδικών taxis.
 • Να δω τα προσωπικά μου στοιχεία
 • Να δω τις εγγυητικές μου επιστολές
 • Να κατεβάσω «download» ένα αντίγραφο μιας εγγυητικής μου επιστολής σε μορφή pdf.
 • Να δω τις οφειλές μου
 • Να δω όλα τα εντάλματα μου
 • Να κατεβάσω «download» ένα αντίγραφο ενός εντάλματος σε μορφή pdf.
 • Να δω τα πληρεξούσια μου
 • Να δω την πρόσθετη ασφάλιση μου
 • Να ενημερωθώ για την πορεία ενός αιτήματος με ένα push notification.
 • Να πληρώσω οφειλές
 • Να βλέπω σε λίστα τους πιστούχους που έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή.

 Το ΟΠΣ συνεργάζεται και επικοινωνεί με τρίτα συστήματα, όπως:

 • Εφαρμογή λογιστηρίου QnR
 • Taxis,
 • ΓΕΜΗ,
 • Διαύγεια.