Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος «Διαχείρισης Παγίων και Σημείων Πώλησης».

Η ανάγκη υλοποίησης της εν λόγω εφαρμογής προκύπτει  από την έλλειψη μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής για κινητές συσκευές (Mobile Εφαρμογή IOS & Android) αυτοματοποίησης του συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης των παγίων και γενικά των σημείων πώλησης με σκοπό την άριστη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων της εκάστοτε εταιρίας. 

Λειτουργικότητα – Οφέλη της εφαρμογής:

 • Αυτοματοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Παγίων από την παροχή τους έως και την απόσυρσή τους, με δυνατότητα ελέγχου της τοποθεσίας αυτών.

 • Αιτήσεις προμήθειας.

 • Διακινήσεις παγίων.

 • Παραλαβές και Επιστροφές αυτών.

 • Δηλώσεις και Επισκευές βλαβών.

 • Προβολή Ιστορικού βλαβών και προληπτικός έλεγχος παγίων.

 • Παρακολούθηση της κατάστασης όλων των παραπάνω με δυνατότητες έγκρισης, διόρθωσης και ακύρωσης των εντολών.

 • Δημιουργία Νέων Πελατών και Συμφωνιών πωλήσεων μεταξύ αυτών.

 • Δημιουργία ερωτηματολογίων και αποστολή σε χρήστες προς απάντηση.

 • Βασικό κωδικολόγιο.

 • Εφαρμογή M/S & Utilization (Ομοιομορφία ανά κανάλι και κατηγορία καταστήματος).

 • Επικοινωνία (δείκτες τιμών, κατάλληλο διαφημιστικό υλικό, κτλ.).

 • Δημιουργία Αιτήσεων Διαφημιστικού Υλικού για τον Πελάτη.

 • Ολοκληρωμένο σύστημα Reporting και Στατιστικών Αναφορών.

 • Στοχευμένη στρατηγική ανάπτυξης αγοράς.