Α. Στοιχεία Μέλους ΤΜΕΔΕ  Β. Δηλώνω ότι:


  Επιλέγοντας το +, μπορείτε να προσθέσετε Μέλη.  Ανάλυση Ασφαλίστρων

  • Κυρίως Ασφαλισμένος:
   • Ετήσιο Ασφάλιστρο: 246,95 €
  • 1 εξαρτώμενο μέλος μόνο:
   • Ετήσιο Ασφάλιστρο: 230,05 €
  • 2 ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη μόνο:
   • Ετήσιο Ασφάλιστρο: 460,09 €  Γ. Επισύναψη Εγγράφων  *Τα προστατευόμενα μέλη των ασφαλισμένων, (σύζυγοι έως 70 ετών και παιδιά – από την ηλικία των 14 ημερών έως 25 ετών, καλύπτονται μόνο από τις ιατροφαρμακευτικές καλύψεις.

  Ασφαλίζονται τα μέλη ηλικίας από 18 έως 70 ετών.